Konkurs Muzyki Polskiej

Kalendarium

październik 2020

otwarcie elektronicznego systemu zgłoszeń do Konkursu (formularze on-line)

marzec / kwiecień 2021

eliminacje dla kandydatów z Polski (osób posiadających polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka).
Eliminacje nie są obowiązkowe i nie wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-12. Eliminacje odbędą się z Warszawie – dokładny termin, miejsce i zasady eliminacji zostaną ogłoszone odrębnie.

14 maja 2021

ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu

1 czerwca 2021

ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników na stronie Konkursu, powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów drogą elektroniczną

11-17 września

przeprowadzenie Konkursu w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

18 września 2021 

Koncert laureatów wraz z uroczystością wręczenia nagród

20 września 2021

powtórzenie koncertu laureatów w Filharmonii Narodowej