Konkurs Muzyki Polskiej

Nagrody

NAGRODY REGULAMINOWE

Kategoria I pianiści                                         

I nagroda – 20 000 euro                                 

II nagroda – 10 000 euro

III nagroda – 5000 euro

wyróżnienia –  3 x 1500 euro

Kategoria II zespoły kameralne

I nagroda – 20 000 euro                                 

II nagroda – 10 000 euro

III nagroda – 5000 euro

wyróżnienia – 3 x 1500 euro

W obu kategoriach łącznie zostaną przyznane następujące nagrody specjalne:

za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki 

– nagroda specjalna 1000 euro

za najlepsze wykonanie utworu Władysława Żeleńskiego

– nagroda specjalna 500 euro

za najlepsze wykonanie utworu Henryka Pachulskiego

– nagroda specjalna 500 euro

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Lista nagród pozaregualminowych zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.