Konkurs Muzyki Polskiej

Materiały nutowe

W zakładce „Kompozytorzy” zamieszczone są wszystkie odnalezione w wyniku kwerendy utwory 56 kompozytorów wybranych do programu konkursu na dopuszczone w konkursie składy wykonawcze i zgodne z repertuarem konkursu, w tym utwory zaginione lub w rękopisach. Pozycje dostępne do kupienia, wypożyczenia lub pobrania są wyszczególnione z podaniem źródła. Informacje o ich dostępności znajdują się w zakładkach „Utwory kameralne", „Utwory na fortepian” i „Utwory na fortepian z orkiestrą” (tylko pozycje wybrane do etapu finałowego).   

 Zamieszczone w tej zakładce wykazy dzieł mogą nie być kompletne i dlatego można w konkursie wykonać zarówno inne niż wymienione w zakładce „Kompozytorzy” utwory spełniające warunki regulaminowe (autorstwo i obsada), jak i wykorzystać inne niż wskazane materiały nutowe (pochodzące z legalnych źródeł).   

 Cennym źródłem zeskanowanych materiałów nutowych możliwych do bezpłatnego pobrania ze względu na wygaśnięcie autorskich praw majątkowych twórców, okresu ochrony opracowań źródłowo-krytycznych i praw wydawniczych jest portal Polona oraz Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały nutowe z domeny publicznej działów muzycznych innych polskich bibliotek można znaleźć również stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych.   

 Bogatym zbiorem materiałów nutowych dysponuje Biblioteka Narodowa, gdzie można również zamówić usługi reprograficzne. W celu zapoznania się z utworami polskich kompozytorów polecamy także kontakt z bibliotekami na terenie całego kraju. Wiele dzieł polskich kompozytorów, zwłaszcza powstałych po 1946 roku, znajduje się w Bibliotece Związku Kompozytorów Polskich.