Konkurs Muzyki Polskiej

Program

KATEGORIA II – ZESPOŁY KAMERALNE

PROGRAM ETAPU I 

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory (lub ich części) co najmniej dwóch różnych kompozytorów z poniższej listy. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 30 minut. 

Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów (zob. pkt 28 Regulaminu). 

 • Tadeusz Baird
 • Ignacy Feliks Dobrzyński
 • Józef Ksawery Elsner
 • Ignacy Friedman
 • Leopold Godowski
 • Joachim Kaczkowski
 • Mieczysław Karłowicz
 • Antoni Kątski
 • Stefan Kisielewski
 • Raoul Koczalski
 • Józef Władysław Krogulski
 • Karol Kurpiński
 • Szymon Laks
 • Franciszek Lessel
 • Teodor Leszetycki
 • Karol Lipiński
 • Roman Maciejewski
 • Miłosz Magin
 • Artur Malawski
 • Witold Maliszewski
 • Henryk Melcer-Szczawiński
 • Karol Mikuli
 • Stanisław Moniuszko
 • Maurycy Moszkowski
 • Zygmunt Noskowski
 • Józef Nowakowski
 • Michał Kleofas Ogiński
 • Henryk Pachulski
 • Tadeusz Paciorkiewicz
 • Roman Palester
 • Eugeniusz Pankiewicz
 • Piotr Perkowski
 • Ludomir Różycki
 • Michał Spisak
 • Roman Statkowski
 • Zygmunt Stojowski
 • Antoni Stolpe
 • Antoni Szałowski
 • Tadeusz Szeligowski
 • Maria Szymanowska
 • Józef Wieniawski
 • Bolesław Woytowicz
 • Adam Wroński
 • Juliusz Zarębski
 • Aleksander Zarzycki
 • Władysław Żeleński

PROGRAM ETAPU II – FINAŁU 

W etapie finałowym należy wykonać jeden lub więcej utworów (lub ich części) kompozytora lub kompozytorów z grupy 2. Można oprócz tego wykonać jeden utwór (lub jego części) kompozytora z grupy 1, jednak czas prezentacji tego utworu (lub jego części) nie może przekroczyć 20 minut. 

Łączny maksymalny czas prezentacji ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut. Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów (zob. pkt 28 Regulaminu). 

Wszystkie wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I.

Grupa 1:

 • Grażyna Bacewicz
 • Fryderyk Chopin
 • Henryk Mikołaj Górecki
 • Wojciech Kilar
 • Witold Lutosławski
 • Stanisław Moniuszko
 • Karol Szymanowski
 • Ignacy Jan Paderewski
 • Krzysztof Penderecki
 • Aleksander Tansman


Grupa 2:

 • Tadeusz Baird
 • Ignacy Feliks Dobrzyński
 • Józef Ksawery Elsner
 • Ignacy Friedman
 • Leopold Godowski
 • Joachim Kaczkowski
 • Mieczysław Karłowicz
 • Antoni Kątski
 • Stefan Kisielewski
 • Raoul Koczalski
 • Józef Władysław Krogulski
 • Karol Kurpiński
 • Szymon Laks
 • Franciszek Lessel
 • Teodor Leszetycki
 • Karol Lipiński
 • Roman Maciejewski
 • Miłosz Magin
 • Artur Malawski
 • Witold Maliszewski
 • Henryk Melcer-Szczawiński
 • Karol Mikuli
 • Maurycy Moszkowski
 • Zygmunt Noskowski
 • Józef Nowakowski
 • Michał Kleofas Ogiński
 • Henryk Pachulski
 • Tadeusz Paciorkiewicz
 • Roman Palester
 • Eugeniusz Pankiewicz
 • Andrzej Panufnik
 • Piotr Perkowski
 • Ludomir Różycki
 • Michał Spisak
 • Roman Statkowski
 • Zygmunt Stojowski
 • Antoni Stolpe
 • Antoni Szałowski
 • Tadeusz Szeligowski
 • Maria Szymanowska
 • Józef Wieniawski
 • Bolesław Woytowicz
 • Adam Wroński
 • Juliusz Zarębski
 • Aleksander Zarzycki
 • Władysław Żeleński