Rejestracja Pianiści

1. Dane Osobowe

Nazwisko *

Imiona *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Obywatelstwo *

Miejsce zamieszkania *

Adres do korespondencji *

Telefon *

Adres Email *


1. Instrukcje

2. Program konkursu

I Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

II Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

III Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

2. Instrukcje

3. Załączniki

Zdjęcie główne *

Drugie Zdjęcie

Link do nagrania *

Opis Nagrania


Biogram (max 3000 znaków) *


3. Instrukcje

4. Oświadczenia

Pełnomocnictwo

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

Miejscowość *

Polityka Prywatności *

4. Instrukcje