Rejestracja Zespoły

1. Dane Osobowe

Nazwa Zespołu *

Obsada Instrumentalna *

Reprezentant Imie i Nazwisko *

Reprezentant Telefon *

Reprezentant Adres Email *


1. Instrukcje

2. Członkowie zespołu

2. Instrukcje

2. Program konkursu

Członkowie zespołu

Nazwisko *

Imiona *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Obywatelstwo *

Instrument *

I Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

II Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

III Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

2. Instrukcje

3. Załączniki

Zdjęcie główne *

Drugie Zdjęcie

Link do nagrania *

Opis Nagrania


Biogram (max 3000 znaków) *


3. Instrukcje

4. Oświadczenia

Pełnomocnictwo

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

Miejscowość *

Polityka Prywatności *

4. Instrukcje